STATUT

 

STATUT PLSP

 

HARMONOGRAMY

 

HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2020

 

PODRĘCZNIKI

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW - CYKL 4 LETNI

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW - CYKL 5 LETNI

 

PROGRAMY NAUCZANIA

 

WYKAZ PROGRAMÓW

 

LP - CYKL 4 LETNI

 

HISTORIA SZTUKI

PODSTAWY PROJEKTOWANIA

RYSUNEK I MALARSTWO

RZEŹBA

PODSTAWY FOTOGRAFII I FILMU

REALIZACJE INTERMEDIALNE

ARANZACJA WNETRZ

PROJEKT PRZESTRZENI WYSTAWIENNICZEJ

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

TECHNIKI RZEŹBIARSKIE

PROJEKTOWANIE MULTIMEDIALNE

 

LSP - CYKL 5 LETNI

 

HISTORIA SZTUKI

PODSTAWY PROJEKTOWANIA

RYSUNEK I MALARSTWO

RZEŹBA

PODSTAWY FOTOGRAFII I FILMU

REALIZACJE INTERMEDIALNE

PROJEKT PRZESTRZENI WYSTAWIENNICZEJ

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

TECHNIKI RZEŹBIARSKIE

PROJEKTOWANIE MULTIMEDIALNE

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE

 

ARANŻACJA WNĘTRZ II

ARANŻACJA WNĘTRZ III

ARANŻACJA WNĘTRZ IV

BIOLOGIA LP

BIOLOGIA LSP

CHEMIA LP

CHEMIA LSP

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA LP

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA LSP

FIZYKA LP

FIZYKA LSP

GEOGRAFIA LP

GEOGRAFIA LSP

HISTORIA IA

HISTORIA IB

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO II

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO III

HISTORIA SZTUKI I

HISTORIA SZTUKI II

HISTORIA SZTUKI III

HISTORIA SZTUKI IV LP

JĘZYK ANGIELSKI IA prof. A. Klanowska

JĘZYK ANGIELSKI IB​​​​ prof. A. Klanowska

JĘZYK ANGIELSKI IA prof. K. Cieślak

JĘZYK ANGIELSKI IB​​​​ prof. K. Cieślak

JĘZYK ANGIELSKI IIA prof. A. Klanowska

JĘZYK ANGIELSKI IIB prof. M. Iwanicka-Giereś

JĘZYK ANGIELSKI IIA prof. M. Iwanicka-Giereś

JĘZYK ANGIELSKI IIB prof. K. Cieślak

JĘZYK ANGIELSKI IIIA  prof. K. Cieślak

JĘZYK ANGIELSKI IIIB  prof. M. Iwanicka-Giereś

JĘZYK ANGIELSKI IIIA  prof. M. Iwanicka-Giereś

JĘZYK ANGIELSKI IIIB  prof. A. Klanowska

JĘZYK ANGIELSKI IV  prof. A. Klanowska

JĘZYK ANGIELSKI IVA prof. K. Cieślak

JĘZYK ANGIELSKI IVB prof. M. Iwanicka-Giereś

JĘZYK NIEMIECKI

JĘZYK NIEMIECKI - D. Zwolak

JĘZYK POLSKI I prof. B. Mierzwiak

JĘZYK POLSKI III prof. B. Mierzwiak

JĘZYK POLSKI IV prof. B. Mierzwiak

JĘZYK POLSKI I - V prof. M. Szmidt

MATEMATYKA II PODSTAWOWY

MATEMATYKA III PODSTAWOWY

MATEMATYKA III ROZSZERZONY

MATEMATYKA IV PODSTAWOWY

MATEMATYKA IV ROZSZERZONY

PODSTAWY FOTOGRAFII I FILMU I - FOTOGRAFIA

PODSTAWY FOTOGRAFII I FILMU II - FILM

PODSTAWY PROJEKTOWANIA - Z. Muraszkiewicz

PODSTAWY PROJEKTOWANIA prof. P. Trusik

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI IB

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE I

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE II

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE III

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE IV

PROJEKTOWANIE MULTIMEDIALN prof. M. Kupidura

PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI WYSTAWIENNICZEJ I - Z. Muraszkiewicz

REALIZACJE INTERMEDIALNE I - FOTOGRAFIA

REALIZACJE INTERMEDIALNE II - ANIMACJA

REALIZACJE INTERMEDIALNE III - FILM

REALIZACJE INTERMEDIALNE IV - REALIZACJE DYPLOMOWE

RELIGIA I LP

RELIGIA I LSP

RELIGIA II

RELIGIA III  IV

RYSUNEK I MALARSTWO I - IV prof. J. Mierzwiak

RYSUNEK I MALARSTWO prof. S. Żuchowski

RYSUNEK I MALARSTWO I prof. T. Barszcz

RYSUNEK I MALARSTWO III prof. T. Barszcz

RYSUNEK I MALARSTWO I prof. P. Kraminer-Kaliciński

RZEŹBA I LP

RZEŹBA I LSP

RZEŹBA II

RZEŹBA III

TECHNIKI RZEŹBIARSKIE I

TECHNIKI RZEŹBIARSKIE II

TECHNIKI RZEŹBIARSKIE III

TECHNIKI RZEŹBIARSKIE IV

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE IB

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

PRZYKŁADOWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

ZAŁ 01 REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

ZAŁ 01A - REJESTR KATEGORII CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

ZAŁ 01B - WYKAZ ZBIORÓW I ICH POWIĄZAŃ

ZAŁ 02 - KLAUZULE INFORMACYJNE I ZGODY

ZAŁ 03 - UMOWA POWIERZENIA UNIWERSALNA

ZAŁ 04 - REJESTR UMÓW POWIERZENIA ZAWARTYCH Z PROCESORAMI

ZAŁ 05 - REJESTR UMÓW POWIERZENIA JAKO PROCESOR

ZAŁ 06 - PLAN POSTĘPOWANIA Z RYZYKIEM

ZAŁ 07 - OCENA SKUTKÓW DLA OCHRONY DANYCH

ZAŁ 08 - UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ZAŁ 09 - EWIDENCJA UPOWAŻNIEŃ PRACOWNIKÓW

ZAŁ 10 INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

ZAŁ 11 REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH V 02

ZAŁ 11A - PODMIOTY UPRAWNIONE DO ŻĄDANIA DOSTĘPU DO DANYCH (DOKUMENT POMOCNICZY)

ZAŁ 11B - PORADNIK DLA SZKÓŁ (DOK. POMOCNICZY)

ZAŁ 12 - EWIDENCJA OSÓB WYSŁANYCH NA SZKOLENIE Z ODO

ZAŁ 13 - FORMULARZ ZGŁOSZENIA INCYDENTU

ZAŁ 14 - EWIDENCJA WEWNĘTRZNA NARUSZEŃ OCHRONY DANYCH

ZAŁ 15 - WYKAZ POMIESZCZEŃ BUDYNKÓW

ZAŁ 16 - PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH

ZAŁ 17 - PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH

ZAŁ 18 - PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

ZAŁ 19 - PRAWO DO SPRZECIWU

ZAŁ 20 - PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 RZ-7 WZÓR

 

INNE

 

PRACA ZDALNA - TABELA SPRAWOZDAWCZA (DOC)

TABELA GODZIN PONADWYMIAROWYCH (DOC)

KONTROLA ZARZĄDCZA 2018

WNIOSEK PRZYJĘCIE DO PLSP 2020  A

WNIOSEK PRZYJĘCIE DO PLSP 2020  B

ZAGADNIENIA Z HISTORII SZTUKI - EGZAMIN DYPLOMOWY 2019

KLAUZULA INFORMACYJNA - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

LOGO SZKOŁY

SPRAWOZDANIE DLA NAUCZYCIELI

SPRAWOZDANIE CAŁOROCZNE

WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU ŚWIADECTWA

WNIOSKI O NAGRODY

DZWONKI